Όλες οι κατηγορίες

Κλάδος Ειδήσεις

Αρχική σελίδα> Νέα & ιστολόγιο > Κλάδος Ειδήσεις

Ποια είναι η λειτουργία του πλαισίου αφαίρεσης σκόνης με χύτευση με ψεκασμό;

Χρόνος: 2023-07-11 Προβολές: 9

Το πλαίσιο αφαίρεσης σκόνης ψεκασμού είναι ένα σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού αφαίρεσης σκόνης και οι κύριες λειτουργίες του είναι οι εξής:

Παρέχετε υποστήριξη και σταθερότητα: Ο σκελετός αφαίρεσης σκόνης με καλούπι ψεκασμού χρησιμοποιείται για τη στήριξη της σακούλας του φίλτρου, τη διατήρηση του σχήματος και της σταθερότητάς της και τη διασφάλιση ότι η σακούλα φίλτρου μπορεί να λειτουργεί κανονικά στον εξοπλισμό αφαίρεσης σκόνης.

Στερέωση και τοποθέτηση υφασμάτινων σακουλών: Υπάρχει συνήθως μια συσκευή στερέωσης στον σκελετό, η οποία χρησιμοποιείται για τη σταθερή στερέωση της σακούλας φίλτρου στον σκελετό, διασφαλίζοντας ότι η σύνδεση μεταξύ της σακούλας φίλτρου και του σκελετού είναι σταθερή και αξιόπιστη.

Κατανομή και ομοιομορφία ροής αέρα: Ο σχεδιασμός του πλαισίου αφαίρεσης πλαστικής σκόνης μπορεί να επηρεάσει την κατανομή και την ομοιομορφία της ροής αέρα στη σακούλα φίλτρου, διασφαλίζοντας ότι η ροή αέρα μπορεί να έρθει σε πλήρη επαφή με το υλικό του φίλτρου όταν περνά μέσα από τη σακούλα φίλτρου και βελτιώνοντας τη σκόνη αποτελεσματικότητα αφαίρεσης.